Leden van de GMR

Ouders Naam  School  Aftredend per aug.

 1 Fabian Lionaar  Tarcisius  2022
 2 Miranda Lockhorst  Willibrord  2022
 3 Tanja Elstgeest De Provenier 2020
 4 Inge Zuidgeest Don Bosco 2020
 5 Sander van der Togt  Vijfster 2019
 6 Dirk Jan van Arkel  Wingerd 2019
 7 Jenny Rustveld  Pionier  2019
 8 Anil Sewraj Contrabas  2019

Personeel
 

Naam
  

School
 

Aftredend per aug.

 
 1 Jantine Hagen   Contrabas 2022
 2 Elyse Matze Michaëlschool 2020
 3 Ellen Aarts-de Graaf de Vijfster 2020
 4 Elsemiek Goeijenbier Provenier 2019
 5 Corrie Kreft  Valentijn  2020
 6 Judith Meinders-Schouten Agnes  2020
 7 Janine de Leeuw de Grote Reis 2019
 8 Sandra Jansen Don Bosco 2019

Secretariaat

RVKO - GMR
Linda van de Graaf
Postbus 4250
3006 AG  Rotterdam

Tel.: 010-4537536
           
E-mail: gmr@rvko.nl 
 
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work