Bestuur

Op 11 juli 1873 werd in de woning van de heer J.W. Thompson, hoofdredacteur van de (katholieke) krant De Maasbode, de Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Onderwijs opgericht. Er was een voorlopig bestuur van drie personen en er waren ruim 80 leden. Na opstelling van de statuten werd in een algemene ledenvergadering het eerste bestuur benoemd. Naast de heer J.W. Thompson werden benoemd de heren J.W. Hensen, R. Matheeuwissse, E. de Bont, C.H. Looyaard, L.N.H. Croissant, C.A. Caminada en H.P. Jansen.

Toen de heer Thompson in 1898 terugtrad als voorzitter, werd hij opgevolgd door de Dominicaan pater J.J. Hoogland, die tot 1910 voorzitter was.

In 1902 werden er nieuwe statuten opgesteld waarbij de RVKO werd omgezet van een particuliere naar een kerkelijke vereniging, waarbij de bisschop van Haarlem het recht kreeg om de leden van het bestuur en het dagelijks bestuur te benoemen. Krachtens de statuten waren alle pastoors en rectoren van Rotterdam lid van het bestuur. Het boek 'Vijftig jaren katholiek onderwijs' doet uitvoerig verslag van een halve eeuw besturen van de Vereniging.

Bij het terugtreden in 1958 van voorzitter rector A. van Houten volgde vice-voorzitter Mr. L. van Eyck hem op. Daarna kent de RVKO alleen nog 'leken' als voorzitter; in 1995 trad met rector J.Sul de laatste geestelijke als bestuurslid van de RVKO terug.

In 2012 is de transformatie naar een ander bestuurlijk concept voltooid. De nieuwe Raad van Toezicht en het nieuwe College van bestuur voeren sindsdien hun taken uit.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work