Onderwijs


De RVKO-scholen zijn goed geoutilleerd en worden gekenmerkt door een goede sfeer en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onze scholen voldoen aan de voor de school vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren.

Er is passend onderwijs voor elke leerling, waarbij wij geen kinderen buitensluiten.

Het onderwijs op onze scholen is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de leeftijdsgroep. Hierbij is er specifieke aandacht voor leeftijdsadequaat handelen bij het jonge kind (2-8 jaar).

Er is een rijk aanbod op het gebied van brede ontwikkeling, waardoor elk kind de kans krijgt om zich volledig te ontwikkelen.

Bij het verlaten van de basisschool hebben leerlingen zicht op hun eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden, met het oog op een succesvol vervolg van hun verdere schoolloopbaan.

Kies links in de navigatiebalk voor verdere informatie.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work