KLACHTENREGELING van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) 

Ouders en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, inclusief de kinderopvang, kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Leerlingen kunnen geen gebruik maken van deze klachtenregelingen. Zij worden vertegenwoordigd door de ouder/voogd/verzorger.

Kies hieronder de klachtenregeling die van toepassing is:

a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen

b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR)

c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work