Montessori

Montessorionderwijs is genoemd naar Maria Montessori. Als arts leerde ze gehandicapte kinderen zich te ontwikkelen door horen, zien, voelen en ruiken en had daarmee veel succes. Na een studie pedagogiek zette ze het ‘huis van de kinderen’ (Casa dei Bambini) op als opvang van de allerarmste kinderen van Rome. Voor deze kinderen bedacht ze een voor die tijd heel nieuw systeem van onderwijs. Zij geloofde in een door de natuur geleide ontwikkeling en dat kinderen niet allemaal gelijk zijn. Als kinderen leerstof wordt aangeboden in een periode dat ze daarvoor gevoelig zijn, dan zullen ze die leerstof snel in zich opnemen. Montessori bedacht meerdere leermaterialen zelf, waaronder bijvoorbeeld schuurpapieren letters, waarmee de kinderen de beweging van de letters konden voelen.
Het uitgangspunt is dat kinderen zelf graag willen leren en dat ze geholpen worden om ‘het zelf te doen’. Kinderen hebben een drang tot zelfontplooiing. De leerkracht observeert de leerlingen om te weten waar een kind op een bepaald moment aan toe is, zodat het juiste leermateriaal aangeboden kan worden. Kinderen zitten met meerdere andere kinderen van verschillende leeftijden drie jaar in een groep. Op die manier is een leerling de jongste, de middelste en de oudste in een groep. Hier gaat een vormend karakter van uit.

De uitgangspunten voor het Montessorionderwijs zijn: 

  1. leren en ontwikkelen: er is specifiek materiaal ontwikkeld dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt;
  2. ‘help mij het zelf doen’: kinderen leren om zelfstandig te werken;
  3. aantrekkelijke klas: de klas wordt steeds anders aangekleed om een aantrekkelijke ruimte te blijven;
  4. vrijheid in gebondenheid: kinderen zijn zelfstandig. Tegelijk wordt gevolgd wat de kinderen doen en krijgen ze sturing als ze zich eenzijdig dreigen te ontwikkelen;
  5. persoonlijke ontwikkeling: ieder kind mag zijn eigen persoonlijke eigenschappen goed tot ontwikkeling brengen;
  6. verschillende leeftijden in één groep;
  7. leerkracht als begeleider: de leerkracht begeleidt groepjes kinderen of één kind.

Meer informatie: http://www.montessori.nl/

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work