College van Bestuur
Ton Groot Zwaaftink
Voorzitter College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de RVKO en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
010-453 7536
ton.grootzwaaftink@rvko.nl
Lia Zwaan-van Schijndel
Lid College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de RVKO en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
010-453 7536
lia.zwaan@rvko.nl
Ger Veldkamp
Secretaris CvB, jurist
Ik ben verantwoordelijk voor medezeggenschap, verzekeringen, overeenkomsten, juridische aspecten rondom toelating, verwijdering, informatieplicht gescheiden ouders en privacy.
010-453 7506
ger.veldkamp@rvko.nl
Linda van de Graaf
Ambtelijk secretaris CvB
Bij mij kun je terecht voor de CvB-agenda, KvK-zaken en het aanleveren van agendapunten en stukken voor vergaderingen van het MT, CvB, CvB/MR en het TMH-bestuursoverleg.
010-453 7536
linda.vandegraaf@rvko.nl
Bovenschools Management
Peter van Deursen
Bovenschools manager
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7500
peter.vandeursen@rvko.nl
Hans van den Berg
Bovenschools manager
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7500
hans.vandenberg@rvko.nl
Geke de Jong
Bovenschools manager
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7500
geke.dejong@rvko.nl
Tabitha Verhulst
Bovenschools manager
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7500
tabitha.verhulst@rvko.nl
Mariëlle van Bommel
Secretaresse bovenschools management
Bij mij kun je terecht voor afspraken voor het bovenschools management, de nieuwsbrief en als je even niet weet bij wie je precies moet zijn.
010-453 7528
marielle.vanbommel@rvko.nl
Afdeling Onderwijs en identiteit
Jitske Huissen-Wezenberg
Stafmanager onderwijs en identiteit
Ik ben verantwoordelijk voor alle onderwerpen van ons stafteam (onderwijskwaliteit, voor- en vroegschoolse educatie, identiteit, verbetercultuur, educatief partnerschap, kindermishandeling en gemeentelijke subsidies).
010-453 7550
jitske.wezenberg@rvko.nl
Martijn Redegeld
Beleidsondersteuner onderwijs
Bij mij kun je terecht met vragen over ParnasSys, OSO, Onderwijs Transparant, BRON, Vensters PO en Leren Loont!.
010-453 7525
martijn.redegeld@rvko.nl
Mieke Hijzen
Beleidsondersteuner VVE
Bij mij kun je terecht met alle inhoudelijke vragen over de peuteropvang.
010-453 7537
mieke.melisse@rvko.nl
Sandra van Huet
Beleidsondersteuner onderwijs
Bij mij kun je terecht met inhoudelijke vragen over het jonge kind, kindcentra en thema’s die te maken hebben met de brede ontwikkeling van het kind, zoals wetenschap en techniek, kunst en cultuur en kinderparticipatie.
010-453 7519
sandra.vanhuet@rvko.nl
Mirl Witte-Both
Beleidsondersteuner onderwijs
Bij mij kun je terecht met vragen over educatief partnerschap en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg, zoals kinder­mishandeling, de meldcode, SISA en schoolmaatschappelijk werk.
010-453 7540
mirl.both@rvko.nl
Jeanne van Berkel
Medewerker Armoede Aanpak
010-453 75 00
jeanne.vanberkel@rvko.nl
Eva Parent
Beleidsondersteuner Identiteit
06-83226202
eva.parent@rvko.nl
Mathijs Stofbergen
Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging & Privacy
mathijs.stofbergen@rvko.nl
Afdeling Personeelszaken
Jakolien Kraeima
Stafmanager personeel
Ik ben verantwoordelijk voor alle onderwerpen waar we vanuit ons stafteam aan werken, zoals strategisch en algemeen personeelsbeleid, werving en selectie, personele zorg, professionalisering, en formatiebegroting.
010-453 7521
jakolien.kraeima@rvko.nl
Margreet de Priester
Stafmedewerker personeel
Bij mij kun je terecht voor (aan)vragen m.b.t. ontslag, verlof en mobiliteit, afspraken met externe arbeids- en re-integratiedeskundigen, begeleiding bij WIA- aanvragen richting UWV en hulp bij het verzuimsysteem.
010-453 7502
margreet.depriester@rvko.nl
Marjolein Sponselee
Stafmedewerker werving & selectie
Bij mij kun je terecht met vragen over werken bij de RVKO, vervangingen en vacatures, het Hij- & Zij-instroomtraject, speeddates en voor intake- en kennis­makingsgesprekken.
010-453 7503
marjolein.sponselee@rvko.nl
Roxanne Raynor
Stafmedewerker personeel, werving & selectie
Bij mij kun je terecht met vragen over vervangingen en vacatures, de vervangingspool en de werving & selectie van nieuwe collega’s. Daarnaast houd ik mij bezig met employer branding en onboarding.
010-453 7530
roxanne.raynor@rvko.nl
Astrid de Wit
Beleidsondersteuner personeel
Bij mij kun je terecht met vragen over het Hij-instroom- en het (H)alotraject, loopbaanmogelijkheden, de procedure van functionerings- en beoordelingsgesprekken, en vaststellings­overeenkomsten.
010-453 7513
astrid.dewit@rvko.nl
Martine Zannis
Beleidsondersteuner personele zorg
Bij mij kun je terecht voor advies over vitaliteit, verzuim en zorg, en schuldhulpverlening. Ik coördineer het SMO waarin we complexe zorg- en verzuimvragen bespreken.
010-453 7514
martine.zannis@rvko.nl
Sonja van den Heuvel
Psycholoog
Bij mij kun je terecht wanneer je tegen dingen aanloopt en je er zelf even niet meer uit komt. Zowel preventief als curatief zijn er mogelijkheden voor psycho­logische begeleiding.
010-453 7531
sonja.vandenheuvel@rvko.nl
Boy Ridderhof
Coördinator Lio-stages
Bij mij kun je terecht voor vragen over Lio-stages. Ik organiseer de gezamenlijke Lio-intake en de RVKO-bustour en houd de Lio-dossiers op bovenschools niveau bij.
010-453 7500
boy.ridderhof@rvko.nl
Merel van der Sluis
Stafmedewerker Personeel - Communicatie en evenementen
Ik ben verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de RVKO in de breedste zin van het woord. Alle evenementen voor het bestuursbureau, de directies en alle medewerkers van de RVKO mag ik organiseren. Daarnaast ondersteun ik de afdeling Personeel en hou ik mij bezig met Employer branding en onboarding.
010-453 7522
merel.vandersluis@rvko.nl
Afdeling Financiën
Jeroen den Hartog
Stafmanager financiën en ICT
Verantwoordelijk voor alle onderwerpen waar we vanuit onze stafteams aan werken, zoals betrouwbare financiële cijfers, de salarisadministratie, het inkoopbeleid, werkplekbeheer en innovatieve ICT-oplossingen.
010-453 7546
jeroen.denhartog@rvko.nl
Sanjay Rakhan
Controller
Mijn bijdrage aan de scholen is ervoor zorgen dat de scholen de ter beschikking gestelde financiële middelen optimaal benutten.
010-453 7520
sanjay.rakhan@rvko.nl
Afdeling Financiële administratie
Chris van Soest
Coördinator financiële administratie
Mijn bijdrage aan de scholen is de schooldirecties zoveel mogelijk ontzorgen op het gebied van financiën.
010-453 7535
chris.vansoest@rvko.nl
Roshni Boedhoe
Financieel medewerker
Bij mij kun je terecht met vragen over bankbetalingen (o.a. inzake declaratiestaten) en zaken rondom samenwerkingsverbanden. Ook ondersteun ik de maandelijkse afsluiting.
010-453 7533
roshni.boedhoe@rvko.nl
Wendela van Maren
Financieel medewerker
Bij mij kun je terecht als je een factuur wilt laten maken, met vragen over debiteuren en/of crediteuren, en voor vragen en opdrachten m.b.t. de administratie van Facilitaire Zaken.
010-453 7532
wendela.dejong@rvko.nl
Soraya Paerai
Financieel medewerker
Bij mij kun je terecht met vragen over de bank- en kasstaten.
010-453 7534
soraya.paerai@rvko.nl
Stephan IJssel
Medewerker crediteurenadministratie
Bij mij kun je terecht met vragen over factuurverwerking.
010-453 7523
stephan.ijssel@rvko.nl
Sabrina Pimenta
Medewerker crediteurenadministratie
Bij mij kun je terecht met vragen over factuurverwerking.
010-453 7512
sabrina.pimenta@rvko.nl
Afdeling Personeels- en salarisadministratie
Erik Houke
Coördinator PSA
Bij mij kun je terecht met vragen over het gebruik van Youforce, de formatieve schoolbegroting en salarisgerelateerde vragen.
010-453 7511
erik.houke@rvko.nl
Nathalie van der Knaap
Medewerker PSA
Mijn bijdrage aan de scholen is de directies zoveel mogelijk ondersteunen in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7551
nathalie.vanderknaap@rvko.nl
Erik van Hees
Administratief medewerker PSA
Mijn bijdrage aan de scholen is de directies zoveel mogelijk ondersteunen in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7516
erik.vanhees@rvko.nl
Erik van Gils
Administratief medewerker PSA
Mijn bijdrage aan de scholen is de directies zoveel mogelijk ondersteunen in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7517
erik.vangils@rvko.nl
Natasja Abramsen
Administratief medewerker PSA
Mijn bijdrage aan de scholen is de directies zoveel mogelijk ondersteunen in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7518
natasja.abramsen@rvko.nl
Monique Boeringa
Administratief medewerker PSA
Mijn bijdrage aan de scholen is de directies zoveel mogelijk ondersteunen in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7551
monique.boeringa@rvko.nl
Afdeling ICT
Thomas Koster
Medewerker ICT
Bij mij kun je terecht met ICT-problemen, zoals een niet goed werkende computer of problemen met je netwerk­verbinding.
010-453 7553
thomas.koster@rvko.nl
Mustafa Incedalci
Beleidsondersteuner ICT
Bij mij kun je terecht met ICT-­problemen, zoals een niet goed werkende computer of problemen met je netwerk­verbinding.
010-453 7554
mustafa.incedalci@rvko.nl
Robert Dijkman
Beleidsondersteuner ICT
Bij mij kun je terecht met ICT-­problemen, zoals een niet goed werkende computer of problemen met je netwerk­verbinding.
010-453 7555
robert.dijkman@rvko.nl
Jeroen Karstens
Beleidsmedewerker Innovatie en ICT
Bij mij kun je terecht met vragen over het beheer van educatieve software (Basispoort, MOO, enz.), de inzet van ICT in de klas en scholing op het gebied van ICT en Onderwijs.
010-453 7507
Jeroen.Karstens@rvko.nl
Randy Schwidder
Beleidsmedewerker Innovatie & ICT
0619788619
randy.schwidder@rvko.nl
Jeffrey Winston
Systeembeheerder
jeffrey.winston@rvko.nl
Afdeling Facilitaire zaken
Pim Commandeur
Stafmanager facilitaire zaken
Verantwoordelijk voor alle onderwerpen van ons stafteam, zoals strategisch huisvestingsbeleid, kwaliteit onderwijshuisvesting, bedrijfshulpverlening, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en onderhoud.
010-453 7500
pim.commandeur@rvko.nl
Brigitte Holland
Beleidsmedewerker facilitaire zaken
Bij mij kun je terecht voor alle huisvestingsvragen, zoals nieuwbouw, renovatie, onderhoud, duurzaamheid en arbo/RI&E op tactisch en strategisch niveau.
010-453 7515
brigitte.holland@rvko.nl
Geert Brugman
Beleidsadviseur huisvesting
Mijn bijdrage aan de scholen is mijn bouwkundige kennis inzetten voor een goede en gezonde leer- en werkomgeving.
010-453 7527
geert.brugman@rvko.nl
Sara van Leeuwen
Beleidsondersteuner facilitaire zaken
Bij mij kun je terecht met vragen op het gebied van huisvesting in de breedste zin van het woord (nieuwbouw, renovatie, het eigen huisvestingsbeleid (EHB) en (meer)jaarlijks onderhoud).
010-453 7526
sara.vanleeuwen@rvko.nl
Ewald Tijhaar
Beleidsondersteuner facilitaire zaken
Mijn bijdrage aan de scholen is het organiseren, in stand houden en ontwikkelen van de best passende huisvesting.
010-453 7527
ewald.tijhaar@rvko.nl
Cindy Govers
Beleidsondersteuner huisvesting
Bij mij kun je terecht met vragen over bhv-cursussen, arbozaken en overige veiligheidsaspecten, de verhuur van ruimte in je schoolgebouw, energie & nutsvoorzieningen, calamiteiten, verhuizingen en de klusjesman.
010 453 75 42
cindy.govers@rvko.nl
Koen Bakkers
Projectmanager Huisvesting
06-21319046
koen.bakkers@rvko.nl
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work