College van Bestuur
Ton Groot Zwaaftink
Voorzitter College van Bestuur
Ik ben samen met Lia verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de RVKO en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
010-453 7536
ton.grootzwaaftink@rvko.nl
Lia Zwaan-van Schijndel
Lid College van Bestuur
Ik ben samen met Ton verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de RVKO en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
010-453 7536
lia.zwaan@rvko.nl
Ger Veldkamp
Secretaris CvB, jurist
Je kunt bij mij terecht voor vragen over medezeggenschap, verzekeringen, overeenkomsten, de juridische aspecten met betrekking tot toelating, verwijdering, informatieplicht gescheiden ouders, privacy etc.
010-453 7506
ger.veldkamp@rvko.nl
George Sugirtharajah
Secretaris College van Bestuur en jurist
Je kunt bij mij terecht voor vragen over medezeggenschap, verzekeringen, overeenkomsten, de juridische aspecten met betrekking tot toelating, verwijdering, informatieplicht gescheiden ouders, privacy etc.
010-453 7506
george.sugirtharajah@rvko.nl
Myra Zweekhorst
Kwaliteitscontroller
Met vragen over de kwaliteit van het onderwijs kan je bij mij terecht
010-453 7500
myra.zweekhorst@rvko.nl
Linda van de Graaf
Ambtelijk secretaris CvB
Je kunt bij mij terecht als het gaat om de agenda van het CvB, voor zaken m.b.t. de KvK en voor het aanleveren van agendapunten en stukken m.b.t. de vergadering van het MT, CvB en de Kerngroep van de RVKO en het bestuursoverleg en de CvB/MR vergadering van de TMH.
010-453 7536
linda.vandegraaf@rvko.nl
Bovenschools Directeuren
Tabitha Verhulst
Bovenschools directeur
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7510
tabitha.verhulst@rvko.nl
Hans van den Berg
Bovenschools directeur
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7547
hans.vandenberg@rvko.nl
Geke de Jong
Bovenschools directeur
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7548
geke.dejong@rvko.nl
Peter van Deursen
Bovenschools directeur
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen van mijn cluster en lever een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenspraak met de directies en collega’s in het veld.
010-453 7524
peter.vandeursen@rvko.nl
Afdeling Onderwijs en identiteit
Jitske Huissen-Wezenberg
Stafmanager onderwijs en identiteit
Je kunt bij mij terecht voor alle onderwerpen waar we vanuit het stafteam aan werken: van onderwijs en voorschoolse educatie tot identiteit van educatief partnerschap en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling tot armoedeaanpak en veerkracht en welbevinden alsook van onderwijssubsidies tot Informatie Beveiliging en Privacy.
010-453 7550 / 06-83224605
jitske.wezenberg@rvko.nl
Martijn Redegeld
Beleidsondersteuner onderwijs
Je kunt bij mij terecht als je vragen hebt over Parnassys, OSO, Onderwijs Transparant, BRON, Vensters PO, Data-analyses en de Rotterdamse Subsidie ‘Gelijke Kansen voor elk Talent
010-453 7525 / 06-12366171
martijn.redegeld@rvko.nl
Mieke Hijzen
Beleidsondersteuner voorschoolse educatie
Je kunt bij mij terecht voor alle inhoudelijke vragen over de peuteropvang.
010-453 7537
mieke.melisse@rvko.nl
Sandra van Huet
Beleidsmedewerker VVE/onderwijs
Je kunt bij mij terecht met inhoudelijke vragen over het jonge kind, kindcentra en thema’s die te maken hebben met de brede ontwikkeling van het kind zoals wetenschap en techniek, kunst en cultuur en kinderparticipatie.
010-453 7519 / 06-83255296
sandra.vandersluys@rvko.nl
Eva Parent
Beleidsondersteuner Identiteit
Je kunt bij mij terecht met alle persoonlijke en professionele vragen over (katholieke) identiteit: van vieringen tot visie, van methode GoLev tot begeleiding bij vreugde en verdriet. Het lenen van leskoffers en het bezoeken van gebedshuizen
010-453 7500 / 06-8322602
eva.parent@rvko.nl
Mirl Witte-Both
Beleidsondersteuner onderwijs
Je kunt bij mij terecht voor vragen over de thema’s educatief partnerschap en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg, zoals kindermishandeling, de meldcode, SISA, schoolmaatschappelijk werk en onderwijssubsidies.
010-453 7540 / 06-21594078
mirl.both@rvko.nl
Wieneke Verweij
Beleidsmedewerker onderwijs
Je kunt bij mij terecht voor vragen over de thema's educatief partnerschap en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg, zoals kindermishandeling, de meldcode, SISA, schoolmaatschappelijk werk en onderwijssubsidies.
010-453 7540 / 06-21594078
wieneke.verweij@rvko.nl
Jeanne van Berkel
Medewerker Armoede Aanpak
Je kunt bij me terecht met vragen over het signaleren en aanpakken van armoede o.a. het benutten van landelijke en gemeentelijke regelingen en fondsen en het eigen RVKO Noodfonds. Ook kan ik ondersteunen bij het agenderen van de armoede aanpak in het wijknetwerk en gespreksvoering gericht op stressreductie bij armoede.
010-453 7500 / 06-14905569
jeanne.vanberkel@rvko.nl
Bernadette Lensen
Beleidsadviseur veerkracht en welbevinden
Je kunt bij mij terecht als je specifiek in wilt zetten op het bevorderen van veerkracht(vaardigheden) en welbevinden bij leerlingen en leerkrachten: van proefballonnetjes in een team of klas tot duurzaam en schoolbreed structurele inzet en van inventariseren ‘Wat doen we nu eigenlijk (on)bewust al op dat vlak ’ tot ‘Waar willen we naartoe en... hoe dan?’.
010-453 7500 / 06-83226219
bernadette.lensen@rvko.nl
Suzanne Jacobs
Beleidsondersteuner voorschoolse educatie
Je kunt bij mij terecht voor alle inhoudelijke vragen over de peuteropvang.
010-453 7537
suzanne.jacobs@rvko.nl
Mathijs Stofbergen
Beleidsmedewerker informatiebeveiliging & privacy
Je kunt bij mij terecht met vragen over privacywetgeving (de AVG), verwerkersovereenkomsten en datalekken. Ook kan je contact met mij opnemen bij vragen over, of verdenking van, phishing, hacking of andere informatiebeveiliging onderwerpen.
010-453 7500 / 06-622658516
mathijs.stofbergen@rvko.nl
Afdeling Personeelszaken
Jakolien Kraeima
Stafmanager HR
Je kunt bij mij terecht voor alle onderwerpen waar we vanuit het stafteam aan werken, zoals strategisch en algemeen personeelsbeleid, anders organiseren, werving en selectie, personele zorg, professionalisering, en formatiebegroting.
010-453 7521 / 06-83226182
jakolien.kraeima@rvko.nl
Margreet de Priester
Stafmedewerker HR
Je kunt bij mij terecht voor (aan)vragen m.b.t. ontslag en zorgverlof, afspraken met de bedrijfsartsen, re-integratie- en arbeidsdeskundigen, begeleiding bij WIA-aanvragen richting UWV en hulp bij het verzuimsysteem.
010-453 7502 / 06-25126893
margreet.depriester@rvko.nl
Marjolein Sponselee
Stafmedewerker werving, selectie & mobiliteit
Je kunt bij mij terecht als je vragen hebt over werken bij de RVKO, vacatures, werving en selectie, het ZIJ-instroomtraject, het aanstellingspakket en/of VOG aanvraag en mobiliteits- en exitgesprekken.
010-453 7503
marjolein.sponselee@rvko.nl
Roxanne Raynor
Stafmedewerker werving, selectie & mobiliteit
Je kunt bij mij terecht als je vragen hebt over werken bij de RVKO, vacatures, werving en selectie, de vervangingspool, Employer branding, onboarding, het aanstellingspakket en/of VOG aanvraag en mobiliteits- en exitgesprekken.
010-453 7530
roxanne.raynor@rvko.nl
Merel van der Sluis
Stafmedewerker HR, Communicatie en Eventcoördinator
Je kunt bij mij terecht voor de communicatie binnen de RVKO in de breedste zin van het woord. Ik organiseer alle evenementen voor het bestuursbureau, de directies en alle RVKO medewerkers. Daarnaast ondersteun ik de afdeling Personeel en hou ik mij bezig met Employer branding en onboarding.
010-453 7522
merel.vandersluis@rvko.nl
Astrid de Wit
Beleidsmedewerker HR
Je kunt bij mij terecht met vragen over het zij-instroomtraject en het (H)alotraject, bovenschools betaalde coachingsmogelijkheden, het strategisch personeelsbeleid, de procedure van functionerings- en beoordelingsgesprekken en vaststellingsovereenkomsten.
010-453 7513 / 06-83226181
astrid.dewit@rvko.nl
Martine Zannis
Beleidsmedewerker personele zorg
Je kunt bij mij terecht voor: advies over vitaliteit en werkgeluk, verzuim en zorg, crisismanagement en schuldhulpverlening. Ik coördineer het SMO waarin we complexe zorg- en verzuimvragen bespreken.
010-453 7514 / 06-24275235
martine.zannis@rvko.nl
Sonja van den Heuvel
Psycholoog
Je kunt bij mij terecht wanneer je tegen dingen aanloopt en je er zelf even niet meer uit komt. Zowel preventief als curatief zijn er mogelijkheden zijn voor psychologische begeleiding. Samen bekijken we welke begeleiding het best passend is.
010-453 7531
sonja.vandenheuvel@rvko.nl
Anita Kol
Begeleider zij-instromers
Je kunt bij mij terecht met vragen over de sollicitatieprocedure van het hij-/zij-instroomtraject en het (H)alotraject en de begeleiding van de zij-instromers.
010-453 7500 / 06-83226172
anita.heuvelink@rvko.nl
Gerben de Jong
Bedrijfsarts
Je kunt bij mij terecht voor onafhankelijk advies over (behoud van) je inzetbaarheid of -als je leidinggevende bent- over de inzetbaarheid van een medewerker. Hierdoor lever ik een bijdrage aan de bevordering van vitaliteit in de organisatie, reductie van verzuim en indicering ondersteunende zorg.
010-453 7508
bedrijfsarts@rvko.nl
Kees de Boer
Bedrijfsarts
Je kunt bij mij terecht voor onafhankelijk advies over (behoud van) je inzetbaarheid of -als je leidinggevende bent- over de inzetbaarheid van een medewerker. Hierdoor lever ik een bijdrage aan de bevordering van vitaliteit in de organisatie, reductie van verzuim en indicering ondersteunende zorg.
010-453 7508
bedrijfsarts@rvko.nl
Boy Ridderhof
Coördinator Lio-stages
Je kunt bij mij terecht voor vragen over Lio-stages. Ik organiseer de gezamenlijke Lio-intake en de RVKO bustour en ik houd de lio-dossiers op bovenschools niveau bij.
010-453 7500
boy.ridderhof@rvko.nl
Lisa Borsboom
Stafmedewerker HR | groepsleerkracht RK Mariabasisschool
Je kunt bij mij terecht met vragen over het startersaanbod binnen de RVKO. Ik organiseer workshops, intervisies en onderhoud het platform startpunt.
010-453 7500
lisa.borsboom@rvko.nl
Afdeling Financiën
Jeroen den Hartog
Stafmanager Financiën
Je kunt bij mij terecht voor alle onderwerpen waar we vanuit de stafteams aan werken, zoals betrouwbare financiële cijfers, de salarisadministratie, het inkoopbeleid, integrale managementinformatie en het betalingsverkeer.
010-453 7546
jeroen.denhartog@rvko.nl
Sanjay Rakhan
Controller
Je kunt bij mij terecht voor vragen over de financiën van bouwprojecten, fiscale zaken, inkopen en het bankverkeer.
010-453 7520
sanjay.rakhan@rvko.nl
Wendela van Maren
Financieel medewerker
Je kunt bij mij terecht als je een factuur wilt laten maken of met vragen over zowel debiteuren als crediteuren. Ook voor vragen en opdrachten m.b.t. de administratie van facilitair ben je bij mij op het juiste adres.
010-453 7532
wendela.dejong@rvko.nl
Chris van Soest
Coördinator financiële administratie
Je kunt bij mij terecht voor vragen over de financiële administratie, waaronder subsidies en Power BI.
010-453 7535
chris.vansoest@rvko.nl
Roshni Boedhoe
Financieel medewerker
Je kunt bij mij terecht voor alle vragen over de schoolfinanciën, bankzaken (betaalpassen etc.), ProActive, WiSCollect en zaken rondom samenwerkingsverbanden.
010-453 7533
roshni.boedhoe@rvko.nl
Soraya Paerai
Financieel medewerker
Je kunt bij mij terecht voor alle vragen over de schoolfinanciën, uitgaande facturen, debiteuren, ProActive en WiSCollect.
010-453 7534
soraya.paerai@rvko.nl
Stephan IJssel
Medewerker crediteurenadministratie
Je kunt bij mij terecht met vragen over de verwerking van inkomende facturen.
010-453 7523
stephan.ijssel@rvko.nl
Sabrina Pimenta
Medewerker crediteurenadministratie
Je kunt bij mij terecht met vragen over de verwerking van inkomende facturen.
010-453 7512
sabrina.pimenta@rvko.nl
Erik Houke
Coördinator PSA
Je kunt bij mij terecht voor vragen over het gebruik van Youforce, de formatieve schoolbegroting en salarisgerelateerde vragen. Graag richt ik deze zaken zo efficiënt mogelijk in om de administratieve lasten voor scholen tot een minimum te beperken.
010-453 7511
erik.houke@rvko.nl
Nathalie van der Knaap
Stafmedewerker PSA
Je kunt bij mij terecht voor de ondersteuning in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7551
nathalie.vanderknaap@rvko.nl
Erik van Hees
Stafmedewerker PSA
Je kunt bij mij terecht voor de ondersteuning in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7516
erik.vanhees@rvko.nl
Erik van Gils
Stafmedewerker PSA
Je kunt bij mij terecht voor de ondersteuning in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7517
erik.vangils@rvko.nl
Natasja Abramsen
Stafmedewerker PSA
Je kunt bij mij terecht voor de ondersteuning in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7518
natasja.abramsen@rvko.nl
Monique Boeringa
Stafmedewerker PSA
Je kunt bij mij terecht voor de ondersteuning in het administratieve proces rondom de salarissen.
010-453 7551
monique.boeringa@rvko.nl
No demo item exists for the selected template.
  Secretariaat
  Mariëlle van Bommel
  Secretaresse bovenschools management
  Je kunt bij mij terecht als het te maken heeft met afspraken voor het bovenschools management, LevelUp en als je even niet weet bij wie je precies moet zijn.
  010-453 7528
  marielle.vanbommel@rvko.nl
  Hanan Azouggarh
  Secretaresse
  Je kunt bij mij terecht voor het bestellen van kantoorartikelen en het versturen van post, verder ondersteun ik de ambtelijk secretaris in haar werkzaamheden.
  010-453 7545
  hanan.azouggarh@rvko.nl
  Afdeling ICT
  Martin Bouman
  Stafmanager ICT
  010-453 7500 / 06-21388946
  martin.bouman@rvko.nl
  Jeroen Karstens
  Beleidsmedewerker Innovatie en ICT
  Je kunt bij mij terecht voor alle vragen over ICT-beleid op de scholen en over het praktisch gebruik van educatieve software, Chromebooks en iPads in de klas.
  010-453 7507 / 06-10385149
  Jeroen.Karstens@rvko.nl
  Randy Schwidder
  Beleidsmedewerker Innovatie & ICT
  Je kunt bij mij terecht als het gaat om (ondersteuning van) de geleverde ICT-dienstverlening. Vragen, uitdagingen, Problemen? Samen zoeken we naar de best mogelijke ICT-oplossing.
  010-453 7500 / 0619788619
  randy.schwidder@rvko.nl
  Thomas Koster
  Medewerker ICT
  Je kunt bij mij terecht met ICT-problemen zoals een computer die niet goed werkt of als je geen netwerkverbinding hebt en wat niet kan worden opgelost door de ICT-coördinator op school of door Heutink ICT.
  010-453 7553
  thomas.koster@rvko.nl
  Peter Kempers
  Coördinator ServiceDesk
  Je kunt bij mij terecht met ICT-problemen zoals een computer die niet goed werkt of als je geen netwerkverbinding hebt en wat niet kan worden opgelost door de ICT-coördinator op school of door Heutink ICT.
  Theddy Reeser
  Beleidsondersteuner ICT
  Je kunt bij mij terecht met ICT-problemen zoals een computer die niet goed werkt of als je geen netwerkverbinding hebt en wat niet kan worden opgelost door de ICT-coördinator op school of door Heutink ICT.
  010-453 7554
  theddy.reeser@rvko.nl
  Robert Dijkman
  Beleidsondersteuner ICT
  Je kunt bij mij terecht met ICT-problemen zoals een computer die niet goed werkt of als je geen netwerkverbinding hebt en wat niet kan worden opgelost door de ICT-coördinator op school of door Heutink ICT.
  010-453 7555
  robert.dijkman@rvko.nl
  Afdeling Facilitaire zaken
  Koen Bakkers
  Stafmanager
  Je kunt bij mij terecht voor vragen die te maken hebben met het beleid, wetgeving en professionalisering van de uitvoering van onderhoud en projecten voor scholen. Verder kan ik ondersteunen bij vragen op het gebied van aanpassingen in scholen als het gaat om verduurzaming en gezondheid.
  010-453 7500
  koen.bakkers@rvko.nl
  Brigitte Holland
  Beleidsadviseur
  Je kunt bij mij terecht voor vragen over het initiëren van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten aansluitend bij het onderwijs. ik heb de contacten met gemeenten, schoolbesturen en andere externe partijen. Je kunt bij mij ook terecht met vragen over analyses van ruimtegebruik, prognoses, huurcontracten en RI&E’s.
  010-453 7515
  brigitte.holland@rvko.nl
  Geert Brugman
  Adviseur onderhoud
  Ik adviseer de afdeling als het gaat om specialistische bouwkundige kennis voor een goede, gezonde en energiezuinige leer- en werkomgeving.
  010-453 7527
  geert.brugman@rvko.nl
  Sara van Leeuwen
  Projectleider Facilitaire Zaken
  Je kunt bij mij terecht voor praktische vragen op het gebied van huisvesting in de breedste zin van het woord. Ik begeleid voornamelijk nieuwbouwprojecten, renovaties en EHB-projecten.
  010-453 7526
  sara.vanleeuwen@rvko.nl
  Ewald Tijhaar
  Projectleider Facilitaire Zaken
  Je kunt bij mij terecht voor praktische vragen op het gebied van huisvesting in de breedste zin van het woord. Ik begeleid voornamelijk nieuwbouwprojecten, renovaties en EHB-projecten.
  010-453 7527
  ewald.tijhaar@rvko.nl
  Cindy Govers
  Algemene ondersteuning
  Je kunt bij mij terecht voor vragen over bhv-cursussen, arbozaken en overige veiligheidsaspecten, de verhuur van ruimte in je schoolgebouw, energie & nutsvoorzieningen, calamiteiten, verhuizingen en aanvragen klein onderhoud.
  010-453 7542
  cindy.govers@rvko.nl
  Marcel Spinhoven
  Klein onderhoud
  Je kunt bij mij terecht voor het klein onderhoud dat in eigen beheer door de school wordt uitgevoerd of de iets grotere klussen waarbij de eigen congiërge technsich ondersteund moet worden.
  010-453 7500
  marcel.spinhoven@rvko.nl
  Aart de Raad
  Klein onderhoud
  Je kunt bij mij terecht voor het klein onderhoud dat in eigen beheer door de school wordt uitgevoerd of de iets grotere klussen waarbij de eigen congiërge technsich ondersteund moet worden.
  aart.deraad@rvko.nl
  Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work