Oscar Romero
Isaac Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam
tel. 010 4127318
door naar de school
 

Historie van Oscar Romero

Naamgeving van de school
Óscar Arnulfo Romero y Goldámes (Ciudad Barrios, 15 augustus 1917 – San Salvador, 24 maart 1980 ) was een sociaal bewogen Rooms-Katholieke aartsbisschop van San Salvador.

Priesterroeping en wijding
Op 13-jarige leeftijd voelde Óscar Romero zich al sterk geroepen om priester te worden. Hij volgde een priesteropleiding aan het seminarie van San Miguel en aan universiteiten in Rome. In 1942 werd hij tot priester gewijd.

Bisschop en aartsbisschop
In 1944 werd Romero secretaris van het bisdom van San Miguel. Hij werd bekend door zijn krachtige preken. In 1970 werd hij hulpbisschop van San Salvador. In 1974 werd hij bisschop van Santiago de Maria. Hij verwierf faam als sociaal bewogen en vredelievend mens die zich inzette voor de armen. In februari 1977 volgde zijn benoeming tot aartsbisschop van San Salvador. Diezelfde maand werd hij op een plein aangevallen.

Kritiek op de dictatuur in El Salvador
Als aartsbisschop uitte Romero veel kritiek op de rechts dictatoriale regering. In maart werd een met hem bevriende liberale priester Rutilo Grande JS vermoord. Doodseskaders trokken door het land en vermoordden vele onschuldige mensen. Romero verklaarde dat de regering bestond uit gewelddadige mensen en personen die de mensenrechten schonden.
Romero bezocht Paus Paulus VI om uiting te geven aan zijn bezorgdheid voor zijn volk.
Vanwege zijn uitspraken en zijn inzet voor de armen verwierf hij een enorme populariteit onder de bevolking. Romero verhief steeds zijn stem tegen de regering en de doodseskaders. De door hem geleide kerkdiensten in de kathedraal van San Salvador zaten bomval. Zijn keuze in 1977 om het bisschoppelijk paleis te verlaten en te gaan wonen in een ziekenhuis voor de armen maakte grote indruk.
Tezamen met bisschop Arturo Rivera Damas stelde Romero in augustus 1978 een herderlijk schrijven op, waarin zij de theologie neerschreven, die later wel de bevrijdingstheologie genoemd werd. Toch wordt Romero niet gerekend tot de bevrijdingstheologen , omdat hij niet zoals de latere bevrijdingstheologen vond dat de kerk een politieke beweging moest zijn, maar een gemeenschap die vanuit het Evangelie wees op de sociale misstanden en de uitbuiting door dictators en daar stelling tegen moest nemen, ongeacht of de onderdrukkers rechts, fascistisch, of links, marxistisch waren.

Bedreigingen en dood
Oscar Romero werd steeds meer en openlijker bedreigd. De sociaal bewogen aartsbisschop, die later door vooral progressieve en liberale katholieken bewonderd werd, werd op 24 maart 1980, terwijl hij de mis opdroeg in het ziekenhuis, door doodseskaders vermoord. Tijdens zijn begrafenis werd voor het plein van de kathedraal ,waar zich een menigte van meer dan 100.000 mensen had verzameld een aanslag gepleegd, waarbij veel doden en gewonden vielen. Veel mensen in San Salvador hielden de extreemrechtse doodseskaders van Roberto D’Aubuisson verantwoordelijk voor die moordpartijen, een visie die in 1993 werd ondersteund door een rapport van de Verenigde Naties.

geschiedenis van de school
In het schooljaar 1881-1882 werd in de Isaäc Hubertstraat, dankzij een enorme gift van pastoor Ludocicus Gompertz van de nieuwe parochie van Feijenoord, de St. Nicolaasschool gerealiseerd. In de school werd ook een ruimte ingericht voor de Vormschool, waar men toen 25 "kwekelingen" opleidde tot onderwijzer. In 1885 wordt naast de school de St. Bernardusschool in de Spiegelnisserstraat voor meisjes en een bewaarschool gebouwd, die geleid werden door de zusters van J.M.J. In 1890 werd door de enorme toename van leerlingen in Crooswijk de stichting van nog een school noodzakelijk. Weer in de Isaäc Hubertstraat werd op 1 mei de St. Aloysiusschool geopend. De St. Nicolaas- en de St. Bernardusschool werden samengevoegd en gingen verder onder de naam St. Nicolaas-Bernardusschool. De panden aan de Isaäc Hubertstraat raakten in verval en in 1928 kreeg de Bernardusschool nieuwe huisvesting in de Spiegelnisserstraat en werden klooster, de Nicolaasschool en de St. Aloysiusschool gerenoveerd. In 1945 nam de RVKO twee scholen in het centrum van Rotterdam over van het Armbestuur. De school in de Nieuwe Kerkstraat werd samengevoegd met de St. Thomasschool en de St.Aloysiusschool met de Don Boscoschool. De school heette voortaan St. Aloysius en Don Bosco. In 1975 werd de St. Nicolaas kleuterschool overgenomen van de zusters van J.M.J., die zich terugtrokken uit het onderwijs. In 1982 kreeg architect Stipkovits de opdracht om in de Isaäc Hubertstraat een multifunctioneel accomodatie te bouwen voor de Aloysius/Bernardusschool, clubhuis de Branding en de St. Nicolaaskleuterschool. Toen het nieuwbouwproject in januari 1985 werd betrokken kreeg de school de naam Oscar Romeroschool.
In 1993 kreeg de school voor het leesproject dat vooral door wijlen Paul Vierboom werd opgezet de Onderwijsprijs Nederland voor de provincie Zuid Holland. In 2005 kreeg de school voor de tweede maal de Onderwijsprijs.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work