BIJ ONS STAAT DE LEERLING CENTRAAL

Bij de RVKO draait alles om goed onderwijs voor onze leerlingen. Hierin is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol weggelegd voor de leerkracht die in een vertrouwde relatie en binnen een veilig leerklimaat met iedere leerling werkt aan zijn of haar ontwikkeling.

Ons onderwijs zorgt voor een maximaal leerrendement voor elke leerling. Wij geven leerlingen een goede start in de complexe werkelijkheid die op hen wacht. De leeromgeving in onze scholen is stimulerend, kinderen komen er graag en voelen zich er thuis. Kinderen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen en de resultaten te halen die bij hen passen. Het gaat hierbij zowel om veel kennis en vaardigheden voor de kernvakken, als om maximale ontwikkeling op andere gebieden: identiteit, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel, wetenschap & technologie en sport & beweging. 

De RVKO werkt op basis van haar katholieke traditie, vanuit zeven kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid. Meer informatie over onze visie en missie vindt u in ons Strategisch Beleidsplan 2014-2018. Bekijk hier de pdf Strategisch Beleidsplan.
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work