ANBI STATUS

De RVKO is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij voor het behoud van deze status moeten vermelden.

Statutaire naam van de instelling:  Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
RSIN: 00.25.37.552
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ  Rotterdam
Telefoonnummer:                (010) 453 7500
E-mailadres: info@rvko.nl

Vanaf 2020 verantwoordt de RVKO zich door middel van het standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen over de ANBI status. Klik hier voor het formulier inzake de jaarcijfers 2021.
 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Klik hier voor het Strategisch Verhaal 2019-2023 

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht 

Klik hier voor de leden van het College van Bestuur 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor de Jaarverslagen 

Balans en staat van baten en lasten met toelichting
Deze informatie is opgenomen in de jaarverslagen: klik hier
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work