ANBI STATUS

De RVKO is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij voor het behoud van deze status moeten vermelden.

Statutaire naam van de instelling:  Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
RSIN: 00.25.37.552
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ  Rotterdam
Telefoonnummer:                (010) 453 7500
E-mailadres: info@rvko.nl

Doelstelling van de instelling: 

Missie: 
De Rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder. 

We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect, gerechtigheid. 

Visie: 

Leerlingen 
Vanuit onze evangelische inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot 'levenskunstenaar', een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag. 

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. 

Organisatie 
We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot recht komen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd. Omgeving 
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen met zorg voor en in verbinding met de medemens. 

Zie voor nadere toelichting op onze doelstellingen het strategisch beleidsplan. 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Klik hier voor het Strategisch Verhaal 2019-2023 

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht 

Klik hier voor de leden van het College van Bestuur 


Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. 

De leden van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd. 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor de Jaarverslagen 

Balans en staat van baten en lasten met toelichting
Deze informatie is opgenomen in de jaarverslagen: klik hier
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work