Onderwijs en kwaliteit

Binnen de RVKO leren we kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen dat ze de kennis en vaardigheden verwerven die daarvoor nodig zijn. Het doel is alle kinderen te laten uitgroeien tot levenskunstenaars: mensen die het leven aankunnen, zelf en met anderen.
 
Hiervoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1. Onze scholen voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren
2. Er is passend onderwijs voor elke RVKO-leerling, waarbij we geen kinderen buitensluiten
3. Ons onderwijs en onze begeleiding is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de leeftijdsgroep. Hierbij is er specifieke aandacht voor leeftijdsadequaat handelen bij het jonge kind (2-8 jaar)
4. Er is een rijk aanbod op het gebied van brede ontwikkeling, waardoor elk kind de kans krijgt zich volledig te ontwikkelen
5. Bij het verlaten van de school hebben de leerlingen zicht op hun eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden, dit met het oog op een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan.

Als bestuur verantwoorden wij ons aan interne en externe belanghebbenden, zoals de Inspectie van het Onderwijs, Raad van Toezicht, medewerkers, ouders en leerlingen. Wij werken aan continue ontwikkeling van ons onderwijs via het stelsel van kwaliteitszorg RVKO.


Er zijn RVKO-scholen met het klassikale leerstofjaarsysteem, maar ook Montessori-, Dalton- en Jenaplan-scholen. Dit is aangegeven in de schoolkeuzewijzer.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work