De vier schoolconcepten


Een school draagt systematisch alle kennis en ervaring die er in de maatschappij is, over op de volgende generatie. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Het onderwijs in Nederland is gebaseerd op democratie, vrije meningsuiting en respect voor de ander. Die waarden gelden dus ook voor alle scholen van de RVKO. Dat betekent niet dat al onze scholen identiek zijn. De wijken waarin scholen staan, zijn niet identiek. Er zijn verschillen in samenstelling van de schoolbevolking, de leerkrachten en directieleden zijn niet allemaal hetzelfde en ga zo maar door. De RVKO vraagt van haar scholen onderwijs te geven dat goed past bij de leerlingen van de school, zodat de leerlingen hun talenten ten volle kunnen gebruiken. Dat doen de scholen vanuit een schoolconcept.

De RVKO kent vier schoolconcepten:
•    Klassikaal leerstofjaaronderwijs
•    Dalton-onderwijs
•    Jenaplan-onderwijs
•    Montessori-onderwijs

Ook zijn er scholen die werken met unit-onderwijs of met het Sterrenschool-concept.

De schoolconcepten worden toegepast in hun zuivere vorm – dus zoals ze zijn bedoeld door de bedenkers van het concept – of in een mengvorm.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work