Organisatie U kunt hier het organogram downloaden.

De stichting RVKO kent als organen: een College van bestuur en een Raad van Toezicht. De bevoegdheden van deze organen zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen.
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work