Medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO is bereikbaar op het volgende adres:GMR - RVKO 

Postbus 4250 

3006 AG Rotterdam Het secretariaat van de GMR wordt gevoerd door Astrid de Wit (Bestuursbureau RVKO), 010-4537513, gmr@rvko.nl.Voor medewerkers van de scholen en leden van de medezeggenschapsraden is meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR te vinden op de interne RVKO-portal op https://rvko.sharepoint.com/sites/gmr 

GMR-leden

Ouders
Inge Zuidgeest, Don Bosco, 2020
Miranda Lockhorst, Willibrord, 2022
Mandy Dortland-Wijngaard, Tangram, 2023
Nancy Keus, Rozenhorst, 2023
Samira Lamkharrat, Hildegardis, 2023
Anil Sewraj, Contrabas, 2023
Thomas Roskam, Provenier, 2023
Vacature

Medewerkers
Elyse Matze, Michaël, 2020
Corrie Kreft, Valentijn, 2020
Judith Meinders-Schouten, Agnes, 2020
Jantine Hagen, Contrabas, 2022
Shirly Hulsen, Valentijn, 2023
Elsemiek Goeijenbier, Provenier, 2023
Janine de Leeuw, Grote Reis, 2023
Rogier de Bijl, Don Bosco, 2023

* De jaartallen hierboven geven aan in welk jaar het desbetreffende GMR-lid aftreedt (steeds in augustus).

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work