Medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO is bereikbaar op het volgende adres:GMR - RVKO 

Postbus 4250 

3006 AG Rotterdam Het secretariaat van de GMR wordt gevoerd door Linda van de Graaf (Bestuursbureau RVKO), 010-4537536, gmr@rvko.nl.Voor medewerkers van de scholen en leden van de medezeggenschapsraden is meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR te vinden op de interne RVKO-portal op https://rvko.sharepoint.com/sites/gmr 

GMR-leden

Ouders
Fabian Lionaar, Tarcisiusschool, 2022
Miranda Lockhorst, Willibrordschool, 2022
Tanja Elstgeest, De Provenier, 2020
Inge Zuidgeest, Don Boscoschool, 2020
Sander van der Togt, De Vijfster, 2019
Dirk Jan van Arkel, De Wingerd, 2019
Jenny Rustveld, De Pionier, 2019
Anil Sewraj, De Contrabas, 2019

Medewerkers
Jantine Hagen, De Contrabas, 2022
Elyse Matze, Michaëlschool, 2020
Ellen Aarts-de Graaf, De Vijfster, 2020
Elsemiek Goeijenbier, De Provenier, 2019
Corrie Kreft, Valentijnschool, 2020
Judith Meinders-Schouten, Agnesschool, 2020
Janine de Leeuw, De Grote Reis, 2019
Sandra Jansen, Don Boscoschool, 2019

* De jaartallen hierboven geven aan in welk jaar het desbetreffende GMR-lid aftreedt (steeds in augustus).

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work