Medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO is bereikbaar op het volgende adres:GMR - RVKO 

Postbus 4250 

3006 AG Rotterdam Het secretariaat van de GMR wordt gevoerd door Astrid de Wit (Bestuursbureau RVKO), 010-4537513, gmr@rvko.nl.Voor medewerkers van de scholen en leden van de medezeggenschapsraden is meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR te vinden op de interne RVKO-portal op https://rvko.sharepoint.com/sites/gmr 

GMR-leden

Ouders
Inge Zuidgeest, Don Bosco, 2024
Miranda Lockhorst, Willibrord, 2022
Mandy Dortland-Wijngaard, Tangram, 2023
Olger van Griensven, Michaël, 2024
Samira Lamkharrat, Hildegardis, 2023
Anil Sewraj, Contrabas, 2023
Thomas Roskam, Provenier, 2023
Mariëlle de Bruin, Paus Johannes, 2024
Vacature

Medewerkers
Elyse Matze, Michaël, 2024
Jantine Hagen, Contrabas, 2022
Elsemiek Goeijenbier, Provenier, 2023
Janine de Leeuw, Grote Reis, 2023
Rogier de Bijl, Don Bosco, 2023
Helen Morgan, Willibrord, 2024
Sharon Meijndert, Valentijn, 2024

* De jaartallen hierboven geven aan in welk jaar het desbetreffende GMR-lid aftreedt (steeds in augustus).

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work