LeRende organisatieIn 2015 hebben leerkrachten, directieleden en medewerkers van het Bestuursbureau gezamenlijk een visie ontwikkeld op de RVKO als lerende organisatie.

Deze animatie laat zien hoe we het heden en de toekomst van de RVKO als lerende organisatie zien, hoe we hier met elkaar aan bouwen en hoe de lerende organisatie aansluit op onze kernwaarden.


Leergemeenschap met de Thomas More Hogeschool

De RVKO participeert in een samenwerkingsconvenant tussen Thomas More Hogeschool en zeven katholieke basisschoolbesturen. Als partners zetten we ons in om de kwaliteit van het onderwijs in Rotterdam en de aangrenzende regio's op structurele wijze te verbeteren, door de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren (in opleiding) te stimuleren en faciliteren. We bieden hiertoe een eigentijds, samenhangend, inspirerend en divers leerlandschap aan.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work