Wij zitten om jou te springen!

Voor onze basisscholen in Rotterdam en omgeving zoeken wij per direct: 

Leerkrachten basisonderwijs LA, LB en LC 

- Onderbouw: St. Michaël, fulltime vacature instroomgroep 
- Middenbouw: Emmausschool, fulltime vacature groep 3/4 gecombineerd met schakelklas

- Bovenbouw: Pieter Bas, fulltime vacature groep 6 

Onze ideale collega’s zijn enthousiast, energiek en bereid de extra stap te zetten om het onderwijs voor onze leerlingen, in nauwe samenwerking met het team en de ouders, iedere dag een beetje beter te maken. Met elkaar leveren wij een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld. 

Meer informatie: www.rvko.nl/Werken-bij-de-RVKO

Media
  • t_Wij zitten om jou te springen
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work