POVO-conferentie

Om de contacten tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs in Rotterdam te stimuleren organiseert FOKOR jaarlijks de POVO-conferentie. Dit jaar kwamen schoolleiders, bovenbouwleerkrachten en intern begeleiders uit het primair onderwijs (PO), en onderbouwleiders, mentoren en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs (VO) op 7 november bij elkaar voor o.a. een presentatie over opgroeien met (sociale) media en diverse workshops.

Rob Royen, intern begeleider op de Emmausschool, nam deel aan de workshop ‘Kunnen dubbeltjes kwartjes worden?’: ‘Dat er een relatie is tussen opleidingsniveau van ouders en de adviezen voor het voortgezet onderwijs wist ik wel. Maar dat jongens zoveel vaker dan meisjes afzakken naar lager onderwijs, was nieuw voor mij.’


Kathelijne Lemmens en Denise Te Riele (Fatimaschool) gaven de workshop ‘Hoogbegaafdheid’. Zij zien kansen om kinderen die in het po een groep hebben overgeslagen, eerder te laten starten op het vo.

Media
  • POVO Conferentie
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work