Persverklaring

De RVKO is diep geraakt door het bericht dat een oud-leerkracht van de Lucasschool afgelopen maandag is aangehouden in verband met een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben naar onze leerlingen, richten wij onze aandacht op dit moment primair op hen en hun ouders/verzorgers. Er is gezorgd voor uitgebreide ondersteuning en hulpverlening voor alle ouders en leerlingen die daar behoefte aan hebben. Wij proberen hierin als schoolbestuur, samen met de teams op de scholen, zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan, in het belang van alle betrokkenen.

De situatie waarover aangifte is gedaan, speelde enige jaren geleden. De betrokken leerkracht werkte van augustus 2012 tot augustus 2018 op deze school. De leerkracht is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek geschorst.

Tussen augustus 2011 en december 2018 werkte deze leerkracht ook korte periodes op vier andere RVKO-scholen: RK Mariaschool Schietbaanlaan; Johannes-Martinusschool; Jacobusschool en Montessori Terbregge. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er zich op deze scholen incidenten hebben voorgedaan. De directie en medewerkers, alsmede de ouders/verzorgers van de leerlingen van deze scholen zijn op de hoogte gebracht van de situatie. Ook aan deze ouders en leerlingen heeft de RVKO ondersteuning en hulpverlening aangeboden.

Het politieonderzoek loopt nog en de RVKO doet alles wat in haar vermogen ligt hierbij te helpen. De politie en het Openbaar Ministerie komen gaandeweg dit onderzoek met nadere informatie.

Uit respect voor onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers verzoeken wij u onnodige onrust in en om de school te voorkomen.

Contactpersoon: Philip Reedijk, 0642144391

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work