Geen woorden, maar daden!

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari kwam het protesterend onderwijspersoneel in Rotterdam bij elkaar om gehoor te geven aan de stakingsoproep van de vakbonden. De leerkrachten staakten voor structurele investeringen in het onderwijs en voor verlaging van de werkdruk.  

Op donderdagochtend verzamelden zich in stadion de Kuip zo’n 10.000 onderwijskrachten van verschillende besturen, waarbij de samenhorigheid goed merkbaar was. De stakende medewerkers gaven hiermee een krachtig signaal af dat er nog steeds een groot probleem is in het onderwijs.  

Tijdens de middagsessie in de Maassilo kwamen de Rotterdamse leerkrachten bij elkaar om mee te denken in oplossingen op de korte en op de lange termijn. Verschillende sprekers gaven tips om deze plannen niet bij woorden te laten, maar om te zetten in daden. 

Op gezamenlijk initiatief van de Rotterdamse PO-besturen en WijOnderwEis is de tweede stakingsdag op de scholen ingevuld met het uitwerken van de ideeën die donderdag zijn geformuleerd. Via de website www.wijonderweis.nl konden leerkrachten feedback geven op de voorgestelde maatregelen uit het conceptplan van de PO-besturen en WIJonderwEIS.

De verschillende Rotterdamse besturen en de leerkrachten zitten hiermee op één lijn, nu is het ministerie aan zet. 
Media
  • Collegas gaven feedback op de voorgestelde maatregelen
  • Tijdens de tweede stakingsdag werden de ideeen uitgewerkt
  • Arnold Vanderlyde inspireerde
  • De saamhorigheid was voelbaar
  • Een belangrijk signaal
  • Meedenken in oplossingen
  • Middagsessie in de Maassilo
  • Zon 10000 onderwijskrachten verzamelden zich bij de Rotterdadmse Kuip
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work