Hoogbegaafdheidsonderwijs Montessori Terbregge

In het nieuwe schooljaar start bij de RVKO-school Montessori Terbregge een groep voor hoogbegaafde kinderen. Lia Keijzer, adjunct-directeur op de Grote Reis, heeft hier de leiding over.

Lia: ‘De verwijzing voor deze groep loopt uitsluitend via de directie of de IB-er van de huidige school. Er is een aantal voorwaarden voor toelating. Zo is een minimaal IQ van 130 een harde eis. Daarnaast moeten de kinderen ontwikkelingsgericht zijn. Maar het moet vooral in het belang van het kind zijn. Deze toelatingsprocedure is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit initiatief kan slagen.’

Ouders die willen weten of hun kind voor de hoogbegaafdheidsgroep in aanmerking komt, kunnen dit met hun leerkracht of de IB-er van hun eigen school bespreken. 

Media
  • Montessorie Terbregge
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work