Sportieve taallessen geven vertrouwen

Op basisschool RK de Regenboog in Beverwaard is de pilot Sportieve Taallessen gehouden. De Regenboog staat in een buurt waar ook anderstaligen wonen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Bij deze lessen kunnen peuters en ouders die een taalachterstand hebben samen al spelenderwijs oefenen met de Nederlandse taal.

Met de Sportieve Taalles wil de school de ouders meer zelfvertrouwen geven in het spreken van de Nederlandse taal. Het zelfvertrouwen in de Nederlandse taal is belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal bij hun kinderen. ‘Na de pilot wordt er onderzocht op welke manier er een duurzaam project van kan worden gemaakt’, aldus Mohamed Benziane die als gymleerkracht betrokken is bij de pilot.
Media
  • Sportieve taallessen 5
  • Sportieve taallessen 8
  • Sportieve taallessen 10
  • Sportieve taallessen 11
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work