Medezeggenschap

Dit gedeelte van de website wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO.

De GMR is bereikbaar op het volgende adres:

GMR - RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

Tel.: 010 - 4537507
E-mail: gmr@rvko.nl

Medewerkers van de scholen en leden van de medezeggenschapsraden vinden meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR op de RVKO portal op
https://rvko.sharepoint.com/sites/gmr 
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work