Medezeggenschap - Algemeen

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Bovendien is er op verenigingsniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Binnen dat kader treedt de GMR, ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden die overgedragen zijn door de afzonderlijke MR’en, in de plaats van de betrokken afzonderlijke MR’en. In grote lijnen betekent dit, dat de inspraak met betrekking tot het bestuursbeleid toekomt aan de GMR en de inspraak met betrekking tot schoolspecifieke zaken aan de MR’en.

De GMR van de RVKO biedt plaats aan 16 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden.

Niet alleen MR-leden kunnen zich kandidaat stellen, alle personeelsleden die op de loonlijst van de RVKO staan en alle ouders die een of meer kinderen op RVKO-scholen hebben worden hiertoe opgeroepen. Deze afgevaardigden worden door de MR’en van de RVKO-scholen in de GMR gekozen.

Medewerkers van de scholen en leden van de medezeggenschapsraden vinden meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR op de RVKO-portal op
https://rvko.sharepoint.com/sites/gmr 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work