Verkiezingen GMR
Elk jaar vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad uw aandacht voor de jaarlijkse verkiezingen. Ook dit jaar zullen een aantal ouders en personeelsleden de GMR verlaten.
Wij roepen u dan ook op u in te zetten voor de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs en u kandidaat te stellen voor de GMR verkiezing. Dit kan door het online invullen van dit formulier
of via deze QR-code. Doet u dit vóór 28 mei.

Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, vinden er verkiezingen plaats. De medezeggenschapsraden kiezen dan uit de kandidatenlijst.
Er kunnen maximaal 1 ouder en 1 personeelslid per school zitting nemen in de GMR en elk GMR-lid wordt steeds voor 3 jaar gekozen.
Wat houdt de GMR in? U leest het via het GMR-menu links van deze tekst.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work