Verkiezingen GMR
De GMR verkiezingen 2018 zijn afgesloten met het volgende resultaat:

Oudergeleding
Binnen de oudergeleding liep de termijn af van Fabian Lionaar en Miranda Lockhorst. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. In de periode van kandidaatstelling hebben zich nog twee kandidaten gemeld, waardoor verkiezingen werden gehouden. Er zijn in totaal 50 stemmen uitgebracht.

De uitslag is als volgt:
1. Fabian Lionaar, Tarcisiusschool, 20 stemmen
2. Miranda Lockhorst, Willibrordschool, 17 stemmen
3. Desiree Pot, Tarcisiusschool, 8 stemmen
4. Prya Bhattoe, Mr. Van Eijckschool, 5 stemmen

Hiermee zijn Fabian Lionaar en Miranda Lockhorst herkozen in de GMR.

Personeelsgeleding
Door het vertrek van Carina Smit is er één vacature ontstaan in de personeelsgeleding. In de periode van kandidaatstelling heeft zich één kandidaat gemeld, die hiermee automatisch is gekozen.
Het betreft Jantine Hagen, leerkracht op de Contrabas. Zij is eerder lid geweest van de GMR. In het nieuwe schooljaar is het daarom een prettig weerzien.

Volgens het nieuwe reglement van de GMR geldt voor deze nieuwe leden een zittingsperiode van 4 jaar. Deze periode eindigt eerder als de ouders geen kinderen meer hebben op een RVKO-school, of als het personeelslid de RVKO verlaat.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work