Daltononderwijs

Daltononderwijs is in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld door Helen Parkhurst, een leerling van Maria Montessori. Parkhurst, die werkte in de stad Dalton, zocht een balans tussen de ontwikkeling van de talenten van kinderen en de eisen die de maatschappij stelt. In de Verenigde Staten is het Daltononderwijs nooit erg aangeslagen, wel daarbuiten.

Belangrijkste verschil met het gebruikelijke onderwijs was dat Parkhurst klaslokalen anders inrichtte. Leerlingen met verschillende talenten konden er gelijktijdig aan verschillende taken werken.

De Daltonschool ontstond in een periode, die gekenmerkt werd door onderwijsvernieuwingen in verschillende landen. Er ontstond twijfel of de methode van 'stampen' en uit het hoofd leren wel de juiste manier van leren was. De natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen om kennis op te doen werd onderdrukt. De onderwijsvernieuwers benadrukten het bezig zijn van leerlingen met activiteiten, zoals die ook in de maatschappij van alledag plaats vinden.

Helen Parkhurst gaf de Daltonschool twee pijlers:

- Vrijheid
Zelf het tijdstip kiezen waarop en het tempo waarin aan een onderwerp wordt gewerkt.

- Samenwerking
Het sociale karakter van leren krijgt extra aandacht, zodat leerlingen van elkaar kunnen leren, ook bij hun individuele taken. Leerkracht en leerling werken met elkaar samen, waarmee de traditionele rol van de leerkracht en de autoritaire verhouding wordt doorbroken.

Nederland

In het Nederlandse Daltononderwijs van het begin van de 21ste eeuw zijn de uitgangspunten: 

- Vrijheid in gebondenheid
Door vrijheid kunnen eigen keuzes worden gemaakt voor de taken die gedaan moeten worden. Dit betekent niet dat een leerling maar kan doen waar hij of zij zin in heeft. Vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid en discipline. Leerlingen leren hun vrijheid te hanteren.

- Samenwerking
In het leven ná de school is samenwerken met anderen essentieel. Van jongs af leren leerlingen van verschillende leeftijden samen te werken in groepjes om opdrachten uit te voeren.

- Zelfstandigheid
Zelfstandig handelen is nodig om de eigen keuzes te kunnen maken binnen de vrijheid die wordt geboden. De leerlingen worden door de leerkracht begeleid om die zelfstandigheid te leren hanteren.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work