Ouderbetrokkenheid is belangrijk

Als medewerker ouderbetrokkenheid heb je geen directe collega met dezelfde functie waar je even mee kunt overleggen. Daarom organiseert de RVKO twee tot drie keer per jaar een ouderbetrokkenheidbijeenkomst. 

Dinsdag 13 november hebben 16 medewerkers ouderbetrokkenheid op de Rotterdamse Imeldaschool een bijeenkomst over activiteiten bijgewoond. Janneke Hagenaar was als externe expert rondom omgaan en gesprekken met ouders aanwezig om deze bijeenkomst te begeleiden. 

Mirl Witte-Both, beleidsondersteuner voor- en vroegschoolse educatie (vve) van de RVKO: ‘De medewerkers ouderbetrokkenheid zijn een belangrijk onderdeel van educatief partnerschap. Zij zijn de schakel tussen de leerkracht en ouders. Twee jaar geleden zijn de bijeenkomsten gestart. Maar nog niet iedereen weet wat we doen. Leerkrachten hebben elkaar, maar als medewerker ouderbetrokkenheid kun je niet even overleggen met een directe collega. Ik merk wel dat deze groep collega’s steeds vaker onderling ook afspreekt, buiten de bijeenkomsten om. Ze kijken bij elkaar op school en wisselen ervaringen uit.’  
Media
  • Ouderbetrokkenheid1
  • Ouderbetrokkenheid14
  • Ouderbetrokkenheid16
  • Ouderbetrokkenheid22
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work