De leerling centraal

Bij de RVKO draait alles om goed onderwijs voor onze leerlingen. Hen laten uitgroeien tot echte levenskunstenaars is waar we het voor doen. Een levenskunstenaar is voor ons iemand die ten volle kan leven, met en voor anderen, en die kan omgaan met voor- en tegenspoed.

Ons onderwijs zorgt voor een maximaal leerrendement voor elke leerling. Wij geven leerlingen een goede start in de complexe werkelijkheid die op hen wacht. De leeromgeving in onze scholen is stimulerend, kinderen komen er graag en voelen zich er thuis. Kinderen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen en de resultaten te halen die bij hen passen. Het gaat hierbij zowel om veel kennis en vaardigheden voor de kernvakken, als om maximale ontwikkeling op andere gebieden: identiteit, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel, wetenschap & technologie en sport & beweging.

De RVKO werkt op basis van haar katholieke traditie, vanuit zeven kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid. Meer informatie over onze visie en missie vindt u in ons Strategisch Beleidsplan 2014-2018.
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work